Sizin İçin Seçtiğimiz En İyi Resimli Porno Hikayelerimiz

tü rbanlı hatunla ü zel anlar

Merhaba Ben Nazlı Eğer Seni Telefonda Boşaltmamı istiyorsan hemen ara tatlım
00237 8000 317
Tü rbanlı ile gü zel anlar.. Merhaba, 22 yaş ı nda İ ZMİ RDE yaş ayan seksten oldukç a hoş lanan biriyim. Sizlere baş ı mdan geç en gü zel bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Chat sitesinde tanı ş tı ğ ı m tü rbanlı kı z ile sohbetimiz oldukç a ilerlemiş ti. İ smi Fatma idi. Msn ü zerinden gö rü ş meye baş ladı k. Ü niversiteye gidiyordu, tü rban yasak olduğ u iç in peruk takarak derslere giriyordu. Anladı ğ ı m kadarı ile ü niversitede ki arkadaş lı k ortamı ve diğ er kı zlarla erkeklerin arası ndaki iliş ki onun geldiğ i ortamdan oldukç a farklı idi. Diğ erlerine ö zeniyordu ama aile baskı sı yü zü nden istediklerini gerç ekleş tirmesi zordu. Dersleri bittiğ i zaman evde olmalı ydı , arkadaş ları ile ç alı ş ması bile problem kaynağ ı oluyordu. Fatma ile cinsellik dahil bir ç ok konuyu konuş maya baş ladı k. Bana gü venmiş ti. Buluş maya karar verdik. Bir gü n derse gitmeyerek benle bir kafede buluş tu. Gü zel bir yü zü vardı . bir miktar kilolu olmakla birlikte, gö zü me oldukç a ç ekici gö zü ktü . Benimle sı nı rları belirli bir iliş ki yaş amak istiyordu. Bekaretine asla dokunmayacaktı m, ç ü nkü bu, onun iç in ileride sorun olabilirdi. Ama cinselliğ i de mutlaka yaş amak istiyordu. Msn’de sikimi ç ok merak ettiğ ini sö ylü yordu. Eve gitmeye karar verdik. Geldiğ imizde oldukç a heyecanlı ydı . Dersi normal zamanda akş am bittiğ i iç in oldukç a fazla vaktimiz vardı . Vü cuduna dokunmaya, sarı lmaya ve ö pmeye baş ladı m. Tü rbanı nı ç ı kardı k. Saç ları dü z siyah ve ç ok gü zeldi. Ç ok heyecanlı ve ç ekingendi. Adı mları benden bekliyordu. Ama ikimizde niye orda olduğ umuzu ç ok iyi biliyorduk. Gö mleğ ini aç tı m. Sutyeni ortaya ç ı ktı . Teni beyazdı ve hoş tu. Sonra gö mleğ ini ve sutyenini ç ı kardı m ü zerinden. İ ri gö ğ ü slerini ellerimle sı kı yor ve ö pü yordum. Bende ü zerimi ç ı kardı m ve pantolonla kaldı m. Sı ra onun altı ndaydı . Ö nce kilotlu ç orabı nı ç ı kardı m. Dolgun ve beyaz bacakları elimin altı ndaydı . Sonra amı na doğ ru elimi kaydı rdı m. Kilodunu da bir ç ı rpı da ç ı kardı m. Ve vakit kaybetmeden eteğ ini de. Sı ra onu azdı rmaktaydı . Ö nce pantolonumu ç ı kartı p iri sikimle tahrik olması nı istedim. Sikimi eline verdim. Hoş una gitmiş ti. Sonra yatağ a yatı rı p bacakları nı aç tı m ve temiz amı nı ö pmeye baş ladı m. Dil darbeleri ile onu baş tan ç ı karı yordum. Kalç aları nı ve gö ğ ü slerini sı kmayı ihmal etmiyordum. Uzunca bir sü re amı nı yaladı m. Daha sonra sikimi sü rtü ndü rerek fatmayı orgazma ulaş tı rdı m. İ nleme sesleri halen kulakları mda. Sı ra ondaydı . Ben onu orgazma ulaş tı rmı ş tı m oda beni ulaş tı racaktı . Biraz doğ rultup sikimi ağ zı na dayadı m. İ lk defa bir sik ağ zı ndaydı . Kafası ellerimdeydi, sikimi ağ zı na sokup ç ı kartı yordum. Ç ok fazla sokmamaya ö zen gö steriyordum ama sanı rı m biraz fazla yü klenmiş im, kusar gibi oldu ama kusmadı , devam ettik. Ağ zı na boş alacağ ı mı sö yledim. Kafası yla onay verdi. Ö yle hoş uma gitmiş ti ki epeyce bir boş aldı m. Sonra bı raktı m. Hemen tuvalete koş arak ağ zı ndakileri tü kü rdü . Geri geldi. Yü zü nde utangaç bir hava vardı . Fatmaya gö tü nü sikmek istediğ imi sö yledim. O da bunu istiyordu ama korkuyordu. Acı yacağ ı nı biliyordu. Baş tan anlaş alı m dedim. Baş larsak geri dö nü ş yok. Kabul etti. Acı sa da zorlansa da karar değ iş tirmek yoktu. Bana tam yetki verdi. Bağ ı rsam da, ağ lasam da, kaç sam da sik gö tü mü dedi. Ç ok hoş uma gitmiş ti bu cesareti. Yü zü stü yatı rdı m, gö tü nü kremleyip ellerimle iki yana ayı rdı m ve sikimi dayamaya baş ladı m. Kremli olduğ u iç in bir ç ı rpı da iç eri kaymı ş tı sik. Fatma ç ı ğ lı k attı . Hemen geri ç ı ktı m, ama anlaş mayı hatı rlayı p tekrar yü klendim. Fatma dur, ç ı k diye yalvarı yor, ç ok acı yo diye ağ lı yordu. Aldı rmadı m, girip ç ı kmaya baş ladı m. Her defası nda biraz daha derine ilerliyordum. Her ilerleyiş te, ağ laması artı yordu. Ona aldı rmı yordum, hatta ağ laması zevk veriyordu. Hı zlandı m, sikim en derine kadar girip ç ı kı yordu. Fatma acı dan bayı lacaktı . Benimse boş almam, hem ikinci sefer olduğ u iç in hem de krem olduğ u iç in uzun sü rdü . Fatma ne olur boş al artı k diyordu, ama daha zaman vardı . 15 dakika gö tü nü siktim. Ve sonra dibine bastı ra bastı ra boş aldı m. Tuvalete gitti ve bir sü re sonra geldi. Geldiğ inde suratı biraz ası ktı . Yü rü yü ş ü nden gö tü nü n sikildiğ i belli oluyordu. Yatağ a uzandı k ö ptü m ve sevdim. Yanı mda gü venli hissediyordu ve mutluydu. Sonra mı ? o ü niversiteyi bitirip gö rü cü usulü yle evlenene kadar iliş kimiz devam etti. ç ok ö zlü yorum, biliyorum ki oda beni ö zlü yor.. TÜ RBANLI EVLİ DUL BEKAR AZMIŞ KIZLAR EKLEYİ N TANIŞ ALIM LÜ TFEN İ ZMİ R DIŞ I EKLEMESİ N ?
Merhaba Ben Nazlı Eğer Seni Telefonda Boşaltmamı istiyorsan hemen ara tatlım
00237 8000 340

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

parktaki kadın

Slm ben mersinden yazıyorum size anlatacağım olay askerdeyken başımdan geçti.askerliğim son aylarına yaklaşmıştım ve ev ve ailem burnumda tütüyordu ve en önemlisi sex yapmak bir gün çarşı iznine çıktım ve birşeyler yiyip    parkata oturmya ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

baldizla bir defa

slm arkadaşlar istde oturuyorum eşimle kayın validem birgün memlekete düyüne gitmişlerdi baldızla yalnız kaldık birsüre muhabbeten sonra bana masajz yapmasını istedim sonra gelbensana masaj yapayım dedim ve sırt üstü yatmasını istedim yattıktan sonra... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

gitar kursunun faydaları

Evt. malum artık bir sürü hikayem var ve bunlardan birisi de gitar kursunda olanlar.Gitar kursunda Ece diye bir çıtırla tanıştım. Tam bir çıtırdı. 1.75 boylarında sarışın bir lolitaydı. Bu kızla kursta hep konuşuyor ve sırrımızı paylaşıyorduk. En büy... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

arabada sex hikayeleri

slm aylın ben 8 yıllık sevgilimle bi dargın bı barışık ilişkımız var birbirimizi yıllardır arzulamamıza ve sevgilimin zorlamalarına rağmen tam ilşkıye girememıştık.2 yıllık ayrılıktan sonra bi akşam buluşmaya karar verdık arabasıyla benı alıp şehır d... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

ah..sevda ah..!!! iki

Hikayeme kaldığım yerden devam ediyorum...Sevda benim ile güreşmek istiyordu...evde 2 yaşındaki yetişkini salonda yerde oynuyordu...Güreşirken bizim itişip kakışmamızdan genç korkabilirdi...Sevdayı bunu söyledim....Onun cevabı...O daha genç anlamaz o ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

önce çarptı sonra verdi

Akşam arabamla eve doğru ilerliyordum trafik yoğundu kırmızı ışıkta durmuştumki arkamdan küt diye bir çarpma sesi duydum sinirle arabamdan aşagı indim arkadaki araba çarpmıştı çarpan arabaya doğru ilerledim hışımla kapısını açtım içerde bir bayan otu... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

dilekle otobüste

Daha önce Dileği otelde nasıl ilk defa siktiğimi anlatmıştım. Şimdide dönüş yolunda yaptıklarımızı anlatacağım. dönmek için gece otobüsüne binmiştik. Otobüs 24 de kalktığı için bir saat sonra yolcuların tümü uyumuştu. Dilekte benim kucağıma yatmış üz... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

hiçkimse / hasret

Lisede okurken çok kız arkadaşım oldu. Ama unutamadığım 1-2 tane. Bunlardan biri de Hasret. Benim önümde ki sırada oturur, her    fırsatta bi şeyler sorardı. Biz de sürekli yere bişeyler düşürür, sıra arkadaşımla bacaklarına bakardık. O da ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

38 lik tanrıça

Herkese selam beni chatle gelen hostes hikayesinden tanırsınız biliyorsun. Gemiden geleli 3 ay olmus nette arkadaş arama sitelerine takılarak    arkadaş aramakla günlerimi geçirmeye başladım yine böylesi günlerden birisinde netteki profilin... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

ıcq`dan asansöre

Hayatımda uzun süredir kimse yoktu. Bir gün komşunun kızı bilgisayarındaki problemleri göstermek üzere bize geldi. Esasında annem benim yapabileceğimi bize    gelmesini söylemiş. kızcağız da onun üzerine gelmiş. Neyse kızın laptop bilgisaya... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.