Bakire Hikayeleri kategorisi, sex e kural koymayan hacer hikayesini oku.
Sizin İçin Seçtiğimiz En İyi Resimli Porno Hikayelerimiz

sex e kural koymayan hacer

Merhaba Ben Nazlı Eğer Seni Telefonda Boşaltmamı istiyorsan hemen ara tatlım
00237 8000 317
selam arkadaş lar takma adı m sevecen 1.72 cm boyundayı m 75 kg agı rlı ğ ı ndayı m gezmeyi ö zellikle denizi ç ok severim 35 yaş ı ndayı m kendime bakarı m dü zgü n gimeye ç alı ş ı r arabamla gezmeyi seyahati ç ok severim benim hikayem daha yeni yani 25 gü nlü k.ben bu hikayemi aydı n dan yazı yorum gü nlerden cumartesi idi.aydı n adnan menderes bulvarı ü zerinde ay mendo diye pastahane var oraya bir ş eyler yemeye gittim,ü st katta bulunan bö lü me geç tim otururken yan masama kı sa boylu 30 yaş ları nda 50-55 kg agı rlı ğ ı nda beyaz ten li bir bayan oturdu oldukç a morali bozuk gö rü nü yor,sı kı ntı lı bir hal ile sigara iç iyordu,ben de bayanı n tavı rları nı izliyor kendi kendimi ne derdi var diye merak ediyordum.o bayan bir anda bana dö nerek gö z gö ze geldik,ben cesaretle baş ı mla selam verdim o da selamı mı aldı kendisini masama davet ettim memnuniyetle dedi masama oturdu.kendisine ç ok gergin olduğ unu sö yledim gerginim ç ü nkü 5 gü n ö nce kocam dan boş andı m canı m sı kkı n dedi neyse ben bu arada detaya girip sizi sı kmak istemiyorum.ismi hacermiş hacer normal gü zelliğ i olan ancak dudakları ç ok tatlı memeleri elma bü yü klü ğ ü nde gö zleri ç akı r tatlı bir bayandı .hacerle epy muhabbet ettik belli bir samiyetlik kurduk tekrar buluş mak iç in tlf numaraları mı zı verdik ertesi gü n buluş mak kaydı ile ayrı ldı k.hacerle ertesigü n tekrar aynı yerde buluş tuk pastahanenin sı kı cı olduğ unu baş ka yerlere gidelimmi diye ben teklifte bulundum o da tabiki diyerek benim arabamla birlikte ormana doğ ru gittik dere kenarı olan oldukç a ağ aç lı klı bir alana geldik arabamda bulunan yer sergilerini indirip fazla gö rü nmeyen yere serdik yanyana oturduk hacer sen ç ok tatlı bir bayansı n senin boş anmı ş olmana ü zü lü yorum dedim o da bana evet ne kadarda gü zel olsan aldatı lı yorsun bundan sonra ö zgü rü m hayatı mı yaş ayacağ ı m dedi elbette yaş amalı sı n ç ok tatlı sı n artı k dayanamı yorum dedim bende dedi o cesaretle hacerin dudakları na ö yle bir hı ş ı mla yapı ş tı mki nefes alması na fı rsat vermeden dakikalarca ö ptü m [bu arada bayan gü zelse dakikalarca ö perim ö pü ş meyi ç ok seviyorum]ben ö ptü kç e hacer kendinden geç iyor adeta kucağ ı mda inliyordu ortalı k sakindi hem ö pü yor hem yalı yordum aynı zamanda da birlikte soyunuyorduk tamamen ç ı rı l ç ı plak kalmı ş aç ı k alanda serginin ü zerine yatı rmı ş ayak parmak uç ları ndan baş ladı m yalamaya amı na geldiğ imde iki eliyle birlikte kafamı amı nı n ü stü ne bastı rarak adeta amı nı yememi istiyordu takriben 15 beş dakika yaladı m amı nı oradan gö bek deliğ inin etrafı nı dilimle ş ov yapı yordum meme uç ları na adeta ressam gibi fı rç a atı yor hacer altı mda kendinden geç iyordu sanki bulutları n ü zerinde uç uyordu.artı k birleş meliydik yeteri kadar birbirimizi seviş erek tanı mı ş tı k ben serginin ü zerine sı rt ü stü yattı m baş ladı beni yalamaya sanki aylardı r hasretti sex e dilini o kadar gü zel kullanı yordu ki insanı n onun dilinin altı nda kendinden geç memesi mü mkü n değ ildi.ikimizde hazı rdı k hacer sikimin ü zerine oturdu ö yle hasretle ü zerinde zı plı yorki ağ zı ndan dö kü len o cü mleler erkeğ im seni neden daha ö nce tanı madı m o kadar yı lı m sex yapmadan boş a geç miş diye haykı rı yordu tabi bu arada ikimizde titreye titreye boş aldı k ikimizde birbirimizi sex karş ı sı n da tatmin olmuş tuk. benim amacı m haceri hemen kaybetmemek ti ama nafile idi hacer in son gü nü ymü ş boş aı nı nca artı k aydı nda kalamam dedi ve ormandan ayrı larak arabamla aldı ğ ı m yere bı raktı m ben artı k memleketime ailemin yanı na dö nü yorum seni asla unutmayacağ ı m dedi ve gitti ç ok tatlı idin haceriş te hacer gibi gitmeyecek birbirimize yanlı ş yapmadan arkadaş olmak isteyen olursa anafor_09@example kendinize iyibakı n
Merhaba Ben Nazlı Eğer Seni Telefonda Boşaltmamı istiyorsan hemen ara tatlım
00237 8000 340

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

yengemin gö tü nü yaladı m

slm bir gü n sabah evden ç ı ktı m yengemi almak iç in yengem gö tlü gü zel bir kadı n.gittim yengemin yanı na oluda uyumuş tu iyi dedim oda dediki sen bekle cnm ben ü stü mü değ iş ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

iki sikicime birden ilk ve son kez verdim

Selam ben daha ö ncede hikaye yazmı ş tı m. Beğ enilmiş ti ve eminim hikayemi okuya okuya ç ok arkadaş 31 ç ekmiş tir. Ş imdi yine baş ı mdan geç en bir hikayeyi sizle paylaş mak ve si... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

bakire pınar1

Slm hikaye sewerler benim hikayem okulda gecti sabah arkilerle bahcede dolasıyoduk bizim okulda cok güsel hatunlar var ama birtane warki akıllara zarar adı pınar. oldukca sexi giyinir bi bakan bidaha bakardı pınara bizim bütün arkiler onu sikmek icin... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

hocamla birlikte

merhaba ben 19 yasinda bir erkegim.olay lise sondayken oldu.Buyuk goguslu,siyah sacli,uzun boylu ve her zaman acik giyinen biyoloji ogretmenimize tum sinif hayrandi.26 yasinda olan hocaya herkes gibi bende hayrandim.onu hayal ederek cok masturbasyon ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

4 kişi siktik

Selam arkadaşlar adım manken anlatacağım hikaye tamammen gerçektir. arkadaşlarla geziyoduk hava çok sıcaktı ve baki arkadaşım annnemler yok bize gidelim içeriz yemek yeriz dedi. bizde kabul edip gittik. Civciv ve topi bakilerin evine gittik. içkinin ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

mervenin kızlını aldım okuyun

bn 16yasında bir gencm lise 2 ye gidiyorum 2ay önce basımdan geçen bir olayı anlatıcam sizlere birgün kız arkadaşımla bizim eve geldik filim izlemek için oturduk filmi açtık bi ara sevişme sahnesi oldu filimde ondan sonra bnm afacan kalktı 20cm kız g... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

sexli gü n

merhabalar ben ahmet benim sex hayatı mı n geniş olması ndan ç ok memlunum bir gü nde ç ok ş eyler yaş adı m hemen konuya gireyim benim ö ğ retmenim 26 yaş ı nda sexi bir bayandı r her d... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

zelilişi götten siktim

|mrb arkadaşlar sizlerle bir hikayemi paylaşmak istiyorum bu hikayede geçen olayların tümü dogru neyse hikayeme başlayım bir textil firmasında çalışıyordum bir akşam zeliş soyunmak için soyunma odasına geldi tabi bende hemen rotgencilik yaptıgım yere... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

amcamı n kü ç ü k kı zı

Slm.ben ankradan yazı yorum.22 yası nda 187 boyunda esmer biriyim.amcamı n kı zı esrayla bası mdan gecenleri anlatacam ben.esra anne babası bosandı gı iç in bizde kalı yordu.esra en fazla 155 boyunda 14 y... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

karımın kankası

adım hazar benim yaşanmış hikayem şöyle gelişti.evli ve iki evlat babasıyım.yaşım 28 eşimin en yakın arkadaşı olan nilay 23 yaşında ve evli.kocası onu başka bayanlarla aldatır ve oda bunu sağdan soldan duyardı.zaten kocasıda eve doğru dürüst gelmezdi... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.