Sizin İçin Seçtiğimiz En İyi Resimli Porno Hikayelerimiz

pompacı ydı m pompaladı mm..:)

Merhaba Ben Nazlı Eğer Seni Telefonda Boşaltmamı istiyorsan hemen ara tatlım
00237 8000 317
Merhaba hikaye severler daha ö nce sizlerle paylastı ğ ı m Liseli Hatunumm adlı anı mı n tutması ü zerine bi anı mı daha sizlerle paylaş maya karar verdim.. izmitten serdar ben 23 yası ndayı m… hikayeme gelince..askerden yeni geldiğ im sı ralar kriz nedeniyle iş bulmam biraz zaman aldı ve izmit merkez ‘de sonunda petrolde pompacı olarak iş e basladı m ş imdiye kadar yaptı gı m en sevdiğ im tek iş (POMPACILIK)..:)) iş e adepte olmam kı sa zaman aldı ..3 wardiya ç alı ş ı yorduk en sevdiğ im 00:00/08:00 vardiyası nedeni ise herturlu manitanı n petrole dusmesi zaten gece vardiyası nda pek gelen gidenin olmaması bizimde bu anı mı zı yasama fı rsatı nı dogurdu.. gene gecelerden birinde marketci recep ben ve diğ er pompacı arkadaş aykut laflarken napar ederde burda fantezi yaparı z die duslerken recep atladı lafa ::) bu arada recep ve aykut evliler bi ben bekarı m.dostumm ayı psı n istediiğ in kadı n olsun 2 tane warlar ama ben ç aı rsam gelmezler sen bi dene dedi ,sendeki bu ç eneyle sen onları dize getirsin hem kadı nlardan biri senin topragı n artvinli demesiyle benim iş tahı ı m dahada kabardı ve abi dedim zaten 2 aydı r el arabası na ç alı ş maktan ellerim nası r tuttu iyi olur dedim ..ayarlarsan biri benim artvinli senin diyerek anlastı k aykut abi de bizi idare edip gelen giden musterilerle ilgilenecekti plan buydu neyse aldı gı m gibi numarayı cevirdim saat gece 1 gibiydi karsı ma cı kan uykulu bi ses tonuyla efendim ben ayla bende serdar dedim artvinliymiş sin merak ettim aradı m tanı smak istiyorum dedim iyide bu saatimin buldun dedi saatte ne warki kimileri iç in gü n daha yeni baslı o dedim ve ç ok istiyorum seninle tanı smayı seni becermeyi birde toprakmı ssı n dedim hacı hacı yı mekkede toprak toopragı gurbette sikermiş dedim bu gece cı kabilirmisiniz dedim hayı r olmaz bayan misafirim war dedi olsun onuda al gel dedim gelemem dedi ozaman ben geliyorum dedimm yeri ö ğ rendim yer izmitin gü zel semlerinden merkeze yakı n kelavları n mekanı yahyakaptandı orda bi ç orbacı war sahane iş kembe oraya gel dedi gittim aldı m hatunları topragı m ayla 26 yası nda balı k etli kumral ince bel geniş kalç alı dolgun gö guslü bi hatundu diğ eri ise beyza22-24 yasları nda zayı f kara kuru ama ü zerinde kı rmı zı siyah onudaha cekici gö steren transparan bi elbise wardı geldiler yanı ma merhabalastı ktan sonra ayla lafa atladı neo gece gece kafanamı vurdu ne bu acelen dedi yarı nı bekleyemedinmi napiim 2 aydı r abazayı m ellerimi gö sterek nası r tuttular artı k dedim gü lü ş erek bindik arabaya petrolun yolunu tuttuk cı kmadan ö nce petrolde geceleri sehir iç i minubusler olur plana gö re iki minubus arası na yanasmaktı ben ayla arabada diger hatunsa bayanlar tuvaletini gidip marketç i recebi beklemesiydi plan aynen iş ledi ben geldim petrole yanastı m beyza indi giitti bayanlar tuvaletine bense aylayla minubusun arkası na yerleş tim tam iş e baslayacam petrol yogunlasmaya basladı tutturdu ayla bu iş burda olamz ev musait gel gidelim bize hem rahat eder dusumuzu alı rı z.. olur ozaman bekle dedim uzerimdeki hesabı aykuta teslim ettikten sonra biz gittik aylanı n evine aansö re bindiğ imizde yasladı m asansö rü n kabinine dudakları nı ö perek kalç aları sı kmaya basladı m ve 4. katta durması yla toparlandı k iç eri girdik iç eri bi gö z gezdirdikten sonra kimsenin olmadı nı anlar anlamaz sarı ldı m ve ayakta yemeye basş ladı m ohhh bu ne acele ya dedi kudurdum yanı yorumm dedim. soyunduk beraber iki yatak vardı yer yatagı nı tercih ettimm uzandı k sadece iç ç aması rları yla kalmı sken onu yalayarak ç ı karmayı dusunuyordum dudakları nı ve boynunu emerek gö ğ ü slerini avuç ları mı n arası nda yoguruyor sikimi ç amaş ı rları ü zerinden amı na baskı yaparken aylanı n ı slandı gı nı amı nı n sulandı gı nı hisseedebiliyordum sesi solugu deiş ti onu yalayı sı m ve emiş imle gö gü sleri ö yle guzeldiki yus yuvarlak tas gibi ucları sipsivri bir ucunu sı karken digerini diş lerim arası nda ı sı rı p canı nı yakı yordum oda benim saç ları mı okasayarak hadi erkeğ iim soy artı k doldur iç imi demeye basladı ı dur bakalı mm dedim gece daha uzunn ecelemiz ne dedim ve gö gü slerinden asagı ya doğ ru yalayarak ö pü cü kler kondurarak gö beğ ine ve ordan hafif hafif kilodunu sı yı rarak mis kokulu zevkten kavrulmus sı rı l sı klam olmus amcı gı na dil atmamla kendini yukarı dogru kastı ve ellerimden tutup kendine ç ektiii ohhhlayarakk erkeğ iimm negü zel emiyorsun erittinn iç imi diyerekk dudakları nı ı sı rı yordu bense bajakları nı n arası na yerleş miş mis kokulu amcı gı nı dil darbelerimle gevş etirken amı nı n suları gö t deliğ ine sü zü lü ordu ı slanan gö t deliğ ine orta parmagı mı daldı rdı m ve hareket etirrmeden ö ylece amı nı yalamaya devam ettiikç e ç ı ldı rdı beni ustene ç ekmeye ç alı ş ı yor bir an ö nce iç ine almak istiyorr erkeğ iimm hadii doldur gir iç ime diye inliyordu..bende tadı nı cı karmanı n peş indeydim 2 aylı k abazaydı m oldu bittiye getirmek istemiyordum hafif doğ rularak 69 yaptı k o benim 18 cmlik yarragı mı agzı na alı rken sanki amcı gı na giriyormus gibi hissedip zevkten ve heyacandan fazla sü rmeden kası larak geliyorum deediimm ve kası larak ağ zı nı n iç ine volkan gibi patladı mm.. ama hala emmeye yalamaya dewam ediyordu bu beni daha azdı rdı ve deli gibi amı nı yalı yor emiyor adeta amı nı n dudakları nı komple ağ zı mda alı p ç iğ niyordum kendindem geç miş bi vaziyetteydim sikimin ağ zı nda tekrar hareketlenmeye basladı gı nda sı rtustu yatı rı p aylanı n bacajları nı belimde kitlemesiyle ilk ö nce zevten tas gibi olmus sikimin kafası nı aylanı n baldı rları na sü rterek amcı gı nı n dudakları nda iki ileri bi geri yaptı m aylanı n az kendini kasması yla benimkisi hemen yolunu buldu bi ç ı rpı da aylanı n zevkten ş elale gibi ı slanan amcı gı nı n derinliklerinde adete kayboldu ve ö ylece hareketsiz bekleyerek gö hü slerini avuç ladı m ve boynunu yalayarak sert hareketlerle iç inde hı zlanmaya ç ı kartı p cı kartı pp kö klemeye basladı mm artı kk ikimizdee odanı n iç inde adetaa inlemek değ il ç ı ldı rı yorduk omuzları mı tı rnakları yla sı kı yor belimden kavrayı p daha da kendine cekiyor daha cokk sokk erkeğ iimm diye inliyor beni mestt ediyordu bense ü ü stü nde seriye bağ lamı ş pompa makinası gibi pompalayı pp duruyorr yaragı mı tamemen iç inmden ç ı kartı p ç ı kartı p tekrardan kö klü yor gö zlerinin bü yü dü gü gö rebiliyodumm ve geliyorum diyerek iç inden ç ı kmaya hazı rlanı rken kendine ç ekti ve iç ime demesiylee ikimiz aynı anda kası la kası la tirtreyerek soluk soluga bosaldı k ve durup birer sigara iç tik sonrada ilk o dusa girdi bense bekliyordum dur dedim hazı r fı rsat warken bi postada banyoda sikiim tı kladı m dusa kabinin camı na aç tı geliyorum dedim sı gmayı z dedi duvara yaslarsam kucagı mda olursan ö yle guzel sı garı zki dedimm a.q ne gö zun doymazz adamsı n dedi:.:) gö zü m deilde sikiim doymuyor diyerekk sikimi amcı gı na sü rterek tekrar hareketlenmesiyle kucamı aldı m ve kabinin iç inde sı rtı nı fanyaslara dayayarak kucagı mda hoplatmaya basladı m boynumdan kavradı ve kucagı mda zı pları ken o koca gö gü sleri yü zeme ş app ş app diye tokat gibi vuruyordu sanki her zı playı sı ndaa zevkten kaskatı kesildim deli gibi iç ine girip ç ı kı yor omuzları mı zdan asagı da suları n dö kulmesiyle adeta kendimden geç ç iyordumm ayakdaa sikiş inn zevki bi baş kaa vede 3.postanı n olması sebeiyle ç ok uzun surde zatende geç bosalan biriyim yarı m saat kadarda banyoda siktim ve gü rleyerek iç ine bosaldı mm beraber yı kanı p giyindik ve petrolun yolunu tuttuk beyzayı alı p evlerine bı rakacaktı mki beyzanı n orda olmadı nı bizim yoklumuzda petrolun karı stı gı nı duydum. olay beyzanı n tuvalete gitikten sonra recepte peş inden gitmiş sikmiş kadı nı klozetin ü stende sonra serdarlar gitti sizin eve onlar gelene kadar cı kma dı sarı kameraya yakalanmayalı m demiş … recepde karı yı sikerken fazlaca ses cı kardı kları ndan yan tarafı nda bulunan erkekler tuvaletine taksicinin biri saklanı p beklemiş recep tuvaletten cı ktı gı nda taksici bayanlar tubvaletini girip bı cak zoruyla tecavvuz etmis kadı na sonra aykut kadı nı kontrol etmek iç in arka tarafa yö neldiğ inde kadı nı n yarı baygı n halde oldunu gö rmü ş ve taksi tutup evine yollamı s bizde olayı ö ğ renip tekrardan geri dö ndü k aylayı bı raktı m evine kapı da beyza karsı ladı a.q cocugu ü zerimden kaç kiş i geç tii birdaha gelmem ben size dedi sanki benim suç ummus gibi ii geceler deyip petrolun yolunu tuttum tekarr petrole dondugumde saat 5 i gö steriyordu ve mudur uyanmı s olayı duymus camera kayı tları izleyip o geceki calı san ben marketç i recep ve diğ er pompacı aykut arkadsı iş ten cı karı ldı bi am yuzunden iş tende olduk:)) bu da benim ilginç anı ları mdan sadece biri yayı nlanı rsa liselii hatunumm benim baslı klı hikayem gibi daha yeni hikayelerle karsı nı zda olucam iyi gunler bol sikiş li gunlerr…ekleyin gö rü ş elimm Serdar ben ..By Byy..
Merhaba Ben Nazlı Eğer Seni Telefonda Boşaltmamı istiyorsan hemen ara tatlım
00237 8000 340

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

netten gelen süpriz

merhaba site sakinleri ben semih bu başımdan geçen olay tamamen gerçektir.bir gün ist da bekar evimde tek başımayım nette dolanıyorum cahtten bi bayanla tanıştım daha sora msn den görüşmeye başladık o mecidiyeköyde bense maltepede oturuyordum ismi ay... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

çilginlik yaşamak ısteyenler

Birazdan anlatacağım yaşanmışlık yaklaşık 2 yıl önce başımdan geçti. Gerçekten ilk defa böyle bir olay yaşadım ve gerçekten büyük zevk aldım. Bir kez daha yaşamayı isterim doğrusu. Neyse arkadaşlar merak etmeyin anlatıyorum. Bir akşam işyerinde işler... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

bizim komşu

Slm yine ben yaziyorum. Bu seferki olayim avusturyada gecti. Bizim oturdugumuz apartmanta bir bayan vardi adi sengül. Ben bu sengüle bayiliyordum. Ve o ne zaman arbayla bir yere gitse gizlice o izliyordum. Türkiyeden buna bir kac hediye aldim. Bizim ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

sevgilimin yengesi

Ben 20 yaşında 1.75m boyunda esmer hoş bir gencim. Anlatacağım hikaye bundan birkaç ay önce kız arkadaşımın yengesi ile aramda geçti. kız arkadaşımın dayısı sümsük bir insan olduğu için hanımının ilgisinin başka yerlere kayması normaldi. Bu arada bu ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

kiracımın memeleri ve ben

Hali vakti yerinde çevresinde sayılan ve sevilen,itibar gören bir esnafım.İstanbul’un gecekondu semtlerinden birinde kendime ait iki katlı bir evim ve küçük bir bakkalım var.İşlerim çok iyi olmasa da hani derler ya çorbayı kaynatıyorum işte o t... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

hafta sonu sürprizi

Merhaba sevgili hikayeseverler yakın bir geçmişte isimlerine Hatice ve Hanife dediğim kardeşlerle yaşadığım ve yaşamakta olduğum işikimi yazmıştım 26.02 pazar günü yaşadığım en son ilşkimide sizlerle paylaşmak istedimBen evde oturmuş bugün ne yapabil... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

lutfen_tugce

SLM ARKADASLAR SİZE ÇOK ATESLİ Bİ İLİŞKİMİ ANLATMAK İSTİYORUM KISACA ANLATICAM CUNKU GENELDE UZATILMIS HİKAYELER HEP YALANDIR BİZİM ALT KOMSUMUZUN Bİ KISI VARDI BENDEN 2 YAS BUYUK İSMİ TUGCE BİR GUN AİLESİ BİZE GELMİŞTİ BENDE ANNESİNE DEDİM Bİ DERSE ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

o götü unutamam

Merhaba arkadaşlar.Hemen konuya fisho.netim okulda bir kız, ama görseniz 90 60 90 vücudu,süper göğüsleri,daha yeni    yeni olma birde amı vardı. süper kamçaları ve götü vardı. bu arada kızla aramız da süper   bir gün yine sıkıcı... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

arzuladığım olgun kadın artık benimdi..

Ilk önce kendimi tanıtayım. Adım ozan. Antalyada yaşıyorum ve 21 yaşındayım. Hemen yaşadığımı anlatayım fazla uzatmadan. Bizim apartmanda karşı komşumuz    wardı bi tane. Adı ayten. çok genç olmasada olgunluğu ve sexi görünüşü ve giyinişi b... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

unatamıyorum

Ben izmir den yazıyorum. 39 Yaşında 170 - 82 kg esmer biriyim. En son 3 gün önce yaşadıklarımı yazmak istiyorum sizlere. O dün işten yeni çıkmış ve minibüse binmiştim ve kafamda epey işyeri sorunlarından dolayı bunalmıştı. Şöföre ücreti öderken bile ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.