Sizin İçin Seçtiğimiz En İyi Resimli Porno Hikayelerimiz

komş unun koca iş e biz sikiş e

Merhaba Ben Nazlı Eğer Seni Telefonda Boşaltmamı istiyorsan hemen ara tatlım
00237 8000 317
ben emre ankara da yaş ı yorum 39 yaş ı nda yakı ş ı klı biriyim arzu bizim alk katta oturan ç ok seksi birisi oldum olası ona hastaydı m ama bir tü rlü yaklaş amı yordum sonuç ta oda bende evliydim bir akş am evde otururken kapı ç aldı gelen arzunun kocası hakandı hakan bana kombide arı za oldugunu bakı p bakamayacagı mı sordu elimden tamirat iş leri geldigini biliyordu bende arzuyu gö rme fı rsatı dogdugu iç in hemen kabul ettim beraber aş agı ya indik kombi mutfaktaydı iç eri girdigimizde arzu bulaş ı k makinası nı dü zenliyordu egilmiş mü thiş gö tü ortaya ç ı kmı ş tı ü stü nde dar eş ofman ve gö begini hafif aç ı k bı rakan bir bady vardı merhabalaş tı k ben kombiyle ugraş maya baş ladı m o anda hakanı n tel.i ç aldı hakan konuş ması bittikten sonra benim ç ı kmam kusura bakma dedi arzunun suratı ası lmı ş tı ama eş i sinirli bir ş ekilde yolculadı ktan sonra mutfaga dö ndü bir sigara yaktı masaya oturdu havadan sudan konuş maya baş ladı k ben artı k tamiratı bı rakmı ş tı m arzunun karş ı sı na oturdum sohbet devam ettik arzu yalnı z kalmakta ş ikayetç iydi hakanı n onu yalnı z bı raktı gı nı geceleri yalnı z kalmaktan bı ktı gı nı anlatı yordu bunları anlatı rken gö zlerime manalı bir ş ekilde bakı yordu bende ne olacaksa olsun dedim ve benim senin gibi bir eş im olsa evden ç ı kmazdı m dedim bir an oda ş aş ı rdı ve sonra gü lerek ne yapardı n dedi ben gerç ekten bilmek istiyomusun dedim evet dedi bende evde onu sü rekli ç ı rı lç ı plak gezdirirdim ve evin her kö ş esinde sikerdim dedim arzu bana bu kadar azgı nmı sı n dedi evet hemde ç ok dedim her akş am seks yapar gü nde iki ü ç kerede 31 ç ekerim dedim arzu bir sü re bir ş ey demedi sonra yavaş ca kalktı ü stü ndeki badyi ç ı kardı muhteş em gö gü sleri ortadaydı sü tyensizdi ben ş aş ı rmı ş ö ylece kalmı ş tı m sonra bir hamlede eş ofmanı nı sı yı rdı altı nda kü lot yoktu muteş em bir vü cudu vardı bana dö ndü ve iş te ç ı rı lç ı plak kaldı m dedi hakan beni sikemiyor artı k dayanamı yorum dedi bende ayaga kalktı m bir ç ı rpı da soyundum dudakları na yapı ş tı m ve ateş li bir ş ekilde ö pü ş meye baş ladı k bir yandanda amı na elimi attı m ve okö amaya baş ladı m hemen sulandı dudakları ndan boynuna ordan kulak memelerini yalamaya baş ladı m biraz egilip memelerini yalamaya baş ladı m arzu inlemeye baş lamı ş tı arzuyu sandelyeye oturtup bacakları nı araladı m amı tertemizdi dilimi yaklaş tı rı p yalamaya baş ladı m ç ok gü zel tadı vardı dilimi amı nı n iç ine iyice sokuyordum arzu artı k ç ı glı klar atmaya baş lamı ş tı ohh harika mmı mmm diye sesler ç ı karı yordu bu beni dahada azdı rı yordu artı k amı nı agzı mı n iç ine sokabildigim kadarı nı sokup emiyordum hafif ı sı rı yordum arzu daha fazla dayanamayı p titreyerek ç ı glı k atarak boş almaya baş ladı bü tü n akan am suyunu yalayı p yuttum ayaga kalktı m sikimi arzunun eline verdim arzu biraz okş adı ktan sonra sikimi agzı na soktu agzı ateş gibi yanı yordu mü thiş yalı yordu oda aynı ona yaptı gı m gibi sikimi vakumlayı p iç ine ç ekiyordu 10dk kadar yaladı ktan sonra bende geliyorum dedim sikimi agzı ndan ç ı karı p bana 31 ç ekmeye baş ladı bende fazla dayanamadı m ve arzunun gö gü slerine dogru boş aldı m ikimizde biraz rahatlamı ş tı k birer sigara yaktı k sigara iç erken bir yandanda birbirimizi okş uyorduk arzu yeniden ı slanmaya baş lamı ş tı ayaga kalktı elimden tuttu beraber banyoya gittik duş a girdik arzu duş ta egilip sikimi tekrar agzı na aldı ve yalamaya baş ladı sikim tekrar taş gibi olmuş tu duş tan ç ı ktı k salona geç tik ben arzuyu yuz ü stü kanepeye yatı rı p ayakları nı yalamaya baş ladı m ayak parmakları nı agzı ma sokup yalı yordum arzunun ç ok hoş una gitmiş ti yavaş ca yukarı lara ç ı kı p kalç aları nı yalayı p ö pmeye baş ladı m kalç aları nı aralayı p amı nı ordan gö t deligini yalamaya baş ladı m gö t yalamaya bayı lı rı m arzu artı k inlemeye baş lamı ş tı ohh harika diyordu gö t deligini iyice aralayı p dilimi sokuyordum arzu kı vranı yordu biraz daha yalayı p ters ç evitdim ve bu sefer gö gü slerini yalamaya baş ladı m ordan yavaş ç a aş agı gö begine aordanda amı na inmiş tim amı nı yine vakumlamaya baş ladı m amı nı n suyu sel gibi akı yordu sok artı k dedi arzuyu ö nü mde diz ç ö ktü rdü m sikimi agzı na verdim biraz yaladı ktan sonra domaltı p bir hamlede sikimi soktum arzu mü thiş bir ç ı glı k atmı ş tı biraz bekledikten sonra hı zla girip ç ı kmaya baş ladı m ben sikimi amı na soktukç a arzu inliyor ç ı glı k atı yordu iki elimle kalç aları ndan tutup vurmaya baş ladı m ş akkş akk diye ç ı kan sesler ikimizide deli ediyordu sikimi cı kardı m kanepeye oturdum arzu yü zü bana dö nü k ş ekilde sikimi tuttu ve amı na soktu kö kü ne kadar girince ohhhh diye ses ç ı kardı ve oturup kalmaya baş ladı amı nı n iç i ateş gibi yanı yordu arzu sikimin ü stü nde zı plarken bende gö gü slerini okş ayı p sı kı yordum arzuda bende inliyorduk bir sü re daha zı pladı ktan sonra ç ı klı kları arttı ve ohhhhh ahhhhh sesleri arası nda iç ime boş al amı mı sula dedi bu sö zler aklı mı baş ı mdan aldı ve bende ahhh heliyorum aş kı mm dedim arzu bende geliyorum erkegimmm dedi ve aynı anda titremeye baş ladı k arzunun amı nı istedigi gibi sulamı ş tı m arzu kolları ma yı gı ldı kaldı ikimizde nefes nefese kalmı ş tı k yavaş yavaş kendimize geldik arzu harikaydı n canı m gerç ektende sö yledgibi azgı nmı ş ş ı n dedi hakan beni hiç bö yle sikemedi dedi bende sende mü thiş din canı m cok gü zeldi dedim saate baktı gı mda 2 saat seviş miş dik ben kalktı m giyindim arzuyla kapı da uzun uzun ö pü ş tü kten sonra ç ı ktı m mutlu ş ekilde eve gittim eş im geç kaldı n dedi hakanı n bizi yalnı z bı raktı gı ndan haberi yoktu arı zayı ancak hallettim dedim ve bir postada karı ma attı ktan sonra mutlu bir ş ekilde uyudum.arzuyla iliş kimiz 6 ay kadar sü rdü bazen onun evinde bazen benim evde her fı rsatta sikiş tik ş u an baş ka ş ehirde eş inin iş i nedeniyle ama yakı nda dö necek bende ogü nü dö rt gö zle bekliyorum seks isteyen bayanlar eş ini baş kası yla dü ş ü nen erkekler ve ü ç ü ncü arayan ç iftler ekleyin
Merhaba Ben Nazlı Eğer Seni Telefonda Boşaltmamı istiyorsan hemen ara tatlım
00237 8000 340

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

gerdek gecem

selam hikaye okuyucuları kısa kesip hikayeme gececem ben çiğdem şimdiki kocamla düğününümüzü yaptık ve balayına bir tatil köyüne gidecektik kocamın da şöförlüğü olmadığı için arkadaşı iismail adında birisi vardı o götürecekti bizi kocam düğün akşamı ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

sekreterimle kaçamak

Çalıştığımız firmadan arkadaşlarla bir akşam hep beraber yemeğe çıktık.Gece geç saatlere kadar eğlendikten sonra evlere dağılma vakti geldi.Ben,sekreterimiz Gamze,servis müdürümüz ile birlikte yola çıktık.Gamze boğazda bir çay içme teklifinde bulundu... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

eşimi aldatışlarım.

Selamlar.ben ist senem 36 yaşında yüz güzelliği vasat ama vücudum ve hatlarım söylenenlere göre muhteşemdir.12 yıllık evliyim 1 oğlum var.İşimde kariyer sahibiyim.Aldatmaya meyilli olduğumu 7 yıl önce farkettim.Eşim hali vakti yerinde iyi kazanan har... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

absoluta teşekkür ederim

SELAM ARKADAŞLAR BEN İSTANBULDAN CENK BENİM TEKEL BAYİM VAR YAKLAŞİK 7 SENEDEN BERİ BU İŞİ YAPIYORUM YAŞİM 24 NEYSE OLAYA GECİM HEMEN BİRGÜN GECE SAAT 00 30 DUKKANİ KAPATMAK İÇİN HAZIRLIK YAPIYORDUM DUKKANA GÜZEL ALIMLI Bİ BAYAN GİRDİ ABSOLUT raspber... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

ahh kaynanam ahh

oncelıkle herkeze slm.bn bursadan erhan 18 yasında esmer 172 boyunda bırıyım.bndan 2 ay olması lazım once olmus bı olayı anlatıcam okudugunz ıcın tskler.hıkayem gercek olup her sozu dogrudur. hıkayeme geceyım.aarkadasımın sayesınde oldu ck saolsun :D... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

türbanlı arap kızı

slm ben size hataydan yazıyorum adım murat bir kamu kuruluşunda memurum burda yazılan hikayeler ne derece doğru bilmiyorum ama benimki son noktasına kadar yaşanmış ve doğrudur birgün kafam bozuk parkta oturuyodum ha bu arada ben eşinden ayrı dul bir ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

kahveci mahmutun karısı

ben istanbuldan kenan 35 yaşında yakışıklı biriyim.bu anlatacıgım olay gerçektir.benim mahalleden takıldıgım kahve sahibi mahmut abiyle aramız çok iyidir.mahmut cılız pasif bir adamdır ama derler ya insanda çirkin şansı olacak diye mahmutda öyleydi k... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

seksi komşu karısı

sevgili okurlar daha önce buraya 3 tane hikayemi yazmıştım ama site yönetimi sağolsun hiç birini yayınlamadı olsun ben burada yazmaktan ve okumaktan zevk alıyorum.neyse başımdan geçen olayı anlatmak istiyorum sizlere işim nedeniyle yeni bir eve taşın... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

kocamı ilk ve son kez aldatışım….

Öncelikle şunu söylemeliyim ki kocam bir çok kadının gıpta ile baktığı ,akıllı,yakışıklı ve başarılı bir adam.15 yıldır evliyiz ve beni mükemmel sikiyor.Onunla çok değişik yerde ve pozisyonda çok zevkli sikişmelerimiz oldu.Son 5 yıldır internetteki s... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

erkek ama ne erkek

MERHABA ARKADAŞLAR... SİZLERLE BAŞIMA GELEN BİR GÜZELLİĞİ HAYATIMIN RENKLENMESİNİ SAĞLAYAN ERKEKLE YAŞADIKLARIMI PAYLAŞMAK İSTEDİM... GECEN YILDI NETTE DOLAŞIRKEN TESADÜFEN BİRİYLE TANIŞTIM BİR KAÇ GÜN YAZIŞTIK KARAR VERDİK CAMDA ONUNLA SANAL SEX YAŞ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.