Bire Bir Hikayeler kategorisi, kendim hikayesini oku.
Sizin İçin Seçtiğimiz En İyi Resimli Porno Hikayelerimiz

kendim

Merhaba Ben Nazlı Eğer Seni Telefonda Boşaltmamı istiyorsan hemen ara tatlım
00237 8000 317
Selam ben FATİ H tekirdağ ’da oturuyorum. “ “Ben utangaç bir kiş iliğ e sahip birisiyim.Bir bayanla tanı ş mak iç in ya bir arkadaş ı n daha ö nce tanı ş ı p artı k ondan zevk almayı p seni biriyle tanı ş tı rayı m diyerek tanı ş tı ğ ı m birkaç kadı nla birlikte oldum. Ş imdiye kadar bir elin parmakları nı geç mez hayatı ma giren kadı n sayı sı .Bir bayan bulabilmek iç in uğ raş ı mı n son geldiğ i nokta bu satı rlar. Ö nce kendimi kı saca tanı tayı m 19 temmuz 1971 doğ umlu ş u anda tekirdağ da ç alı ş ı yorum. 175 boy 75 kilo boyunda sporun herdalı nı birim ve yapmaya ç alı ş ı rı m genellikle pop ve fantezi tü rk sanat mü ziğ i dinlerim. Gezmeyi ö zellikle bir bayanla birlikte olmak iç in kilometreleri aş arak gidebilecek kadar ç ı lgı n. Yolda yü rü rken bile yanı ndan geç en bayanlara bakamam. Biri bir ş ey sö ylese yü zü m kı zarı r. Yalnı z daha ö nce yaş adı ğ ı m tecrü belerde ş unu gö rdü m ben kadı nları cinsel anlamda mutlu etmeyi biliyorum. Size bir ö rnek vereceğ im. Bir arkadaş ı m(tarı k) birlikte olduğ u kadı nı n kendisiyle birlikte olmak istemediğ ini ona varsa bir arkadaş ı yla tanı ş tı rması nı istemiş . Tabi beni tanı dı ğ ı iç in ş una bir kı yak yapayı m demiş ve benim telefon numaramı vermiş . Aradı konuş tuk bana sadece tek bir iliş ki yaş ayabileceğ ini ikincisinin olmayacağ ı nı sö yledi. Kabul ettim. Ben bir Pazar gü nü tekirdağ dan yaklaş ı k 80 km olan Ş arkö ye onun evine gittim. Oturduk nası lsı n faslı ndan sonra o bir ş eyler soruyor ben cevaplı yorum. Tabi bende bir heyecan konu bulup bir ş eyler sö yleyemiyorum. Dediki dilinimi yuttun hayı rdı r. Ben heyecanlı olduğ umu bayanlarla konuş urken utanı p sı kı ldı ğ ı mı izah ettim. Oda tamam deyip hadi seviş elim dedi. Tabiki benim istediğ imde buydu. Hemen yatak odası na geç tik. “ “ Zaten hiç kilot giymediğ ini arkadaş ı m sö ylemiş ti. Ben hemen dudakları ndan iş e koyuldum. O herş eye kendisinin yö n vermesini ister gibiydi. Ama ben ona bu ş ansı vermedim. Dudakları nı ö perken bir yandan ü zerindeki ti-ş ö rtü ç ı karttı m. Sü dyende takmamı ş tı . O benden ö nce daha nice erkeğ in hoyratca elleyip kahverengi 1 cm lik tepecikleri emdiğ i memelerini ağ zı ma alı p emerken diğ er yandan bunu ö ğ le bir delirtmem gerekir ki bir daha beni ç ağ ı rmalı . Diye dü ş ü nü rken gö bek deliğ inden geç erek mini eteğ ini kaldı rı p kı lları hafif uzamı ş daha nice yarraklarrı n defalarca siktiğ i yere geldiğ imde bacakları nı iki yana aç mı ş tı . Bendaha ö nce porno filimlerde izlediğ im gibi yavaş yavaş fakat aynı hı zla amı nı yalı yordum. Amı nı yalarken ö nce inebildiğ im kadar gö t deliğ ine kadar yalayı p amı nı n deliğ ine geldiğ imde ise dilimi amı na sokuyorum bu arada burnumla klitorisine masaj yapı yordum. Dil darberimi amı nı n deliğ inden ç ı karı p klitorisine vurmaya baş ladı ğ ı m da ilk orgazmı nı yaş amaya baş lamı ş tı . Bacakları nı n arası na kafamı sı kı ş tı rmı ş daha hı zlı yalamamı istiyordu. “ “ Benim istediğ im zaten buydu. İ lk orgazmı yaş ayı p rahatladı ğ ı nda bacakları iki yana aç ı p değ iş ik bir sitilimin olduğ unu bö yle bir ş eyi her erkeğ in yapmadı ğ ı nı sö yledi. Ş imdi rahatlama sı rası bana gelmiş ti. Beni yatağ a oturttu. Gö mleğ imin dü ğ melerini birer birer ç ı kartı rken dudakları mı vantuz gibi somuruyor boynumu yalı yor kulakları ma kü ç ü k ı slak ö pü cü kler konduruyordu. Sı ra yavaş yavaş aş ağ ı lara doğ ru inmesine gelmiş ti. Pantolonumun kemerini ç ö zü p gü ğ melerini ç ö zerken gö beğ imi,ulaş abildiğ i kadar kası kları mı ö pü yordu. Pantolonumu ç ı karı rken benim ufaklı ğ ı n ü zerinden ağ zı nı geç irirken kafsı nı bulup kü ç ü k bir ı sı rı k atı p aş ağ ı ya doğ ru inip pantolonumu ç ı karı p kilodumuda bir ç ı rpı da ortadan kaldı rdı . Yeni temizlediğ im ve olabildiğ ince ı ş tahla karş ı sı nda duran sikim az ö nceki olanlara dayanamayı p zevk suları ndan birazı nı ucundan dı ş arı ya ç ı kartmı ş tı . Diliyle bir damlası nı bile heba etmeden benim onu ç ı ldı rttı ğ ı m gibi dilini sikimin deliğ ine sokuyor daracı k yaptı ğ ı dudakları nı ağ zı nda kayboluncaya kadar iç ine sokup tekrar ç ı karı yordu. Benim dayanacak takatim kalmamı ş tı . Boş alacağ ı mı sö yledim. Ağ zı na boş almak istersem boş alabileceğ imi sö yleyip bu erkeklerin en ç ok istediğ i ş ey olduğ unu sö yledi. Ben ş imdiye kadar hiç denememiş tim. Kı sı k bir ses olur dedim. Ve inanı lmaz bir ş ekilde bü tü n ihtiş amı yla benim aslan kü kremeye yanardağ gibi fı ş kı rmaya baş ladı ğ ı nda sikimin ucundaki sı zı bir anda dil darbeleriyle rahatladı . Ağ zı na dolan zevk suyunu daha fazla ağ zı nda tutamayı p bir peç eteye boş altı . Ağ zı boş alı nca ilk sö ylediğ i seninki lolipop gibi bir yarrak deyiverdi. Bu seviş menin devamı nda ben iki kere daha amı nı sikerek boş aldı m. O ise tepesine oturup ö zgü rce alabileceğ i zevki ç ı kardı ve gitme zamanı m geldiğ inde herş ey iç in teş ekkü r edip bir daha gö rü ş memek ü zere vedalaş tı k. Yaklaş ı k iki hafta sonra telefonuma ö zel bir ç ağ rı geldi tabiki telefonu aç tı ğ ı mda ş uh bir ses halimi hatı rı mı sorup daha ö nce hiç olmayan ilk defa ikinci kez bir erkekle seviş mek istediğ ini eğ er mü saitsem gelmemi istedi. Hemen iki haftaki yaptı kları m aklı ma geldi demek ki kadı nlar sı radan olmayan değ iş ik sikiş leri seviyordu. Bu hanı mla olan birlikteliğ imiz tam tamı na bir yı l devam etmiş ti. O benim sikimin uğ uru olduğ unu yeni biriyle tanı ş tı ğ ı nı ve evleneceklerini sö yleyip ayrı ldı k. Ayrı ldı ktan bir sene sonrada yine beni arayı p birlikte olmamı zı istedi. Yanlı ş olduğ unu bile bile onunla tekrar birlikte oldum. Ş imdi bu satı rları okuyan benim gibi utangaç veya sadece seviş meyi seven bayan arkadaş lar var ise benimle irtibata geç sin. Beni “ “ email adresime telefonları nı bı rakı rlarsa mutlaka kendilerine cevap vereceğ im. Hepinize gö nlü nce bir yaş am ve her yaptı ğ ı nı z sex’te mutlu olmanı zı dilerim.
Merhaba Ben Nazlı Eğer Seni Telefonda Boşaltmamı istiyorsan hemen ara tatlım
00237 8000 340

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

hamamın büyüsü...

Ben yirmi yaşında, üç aylık evli, esmer orta boylu bir kadınım. Sizlere tüm hayatımı etkileyen bir anımı anlatacağım.Üç ay kadar önce kocamla görücü usulü ile evlendik ama kısa bir süre içinde birbirimize aşık olduk. Sık sık sevişiyor, mutlu bir haya... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

evıne gıdıp de sıkmemezlık olmaz demı :)

Selam arkadaslar ben eren ıstanbuldan sıze tekrar yazıyorum.bu olayu basıma 2 hafta once geldı.hıkayeme geceyıfisho.netim apartmanda bi orospu var.bu kız hergun evıne erkek getırıp sıkıstırıyo.2 hafta    once saat gece 12 cıvarlarında yukardan ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

güya ben bozacaktım o beni bozdu

Bir kız vardı bizim mahallede nigar`dı kız çok sexi bir kızdı kafaya koydum dedim sikecem bu kızı,bir arkadaş aracılığıyla kızla tanıştım.Bir ikigün takıldık gezdik sonra kız ortalıktan kaybolladu aklıma takıldı unutamıyordum onu bir anda kendimi sır... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

webcamı içat edene teşekürler

Herşey bilgisayarıma aldığım webcam ile başladı. İnternete tanıştığım bir kızla sohbet ediyorduk.resimlerimizi birbirimize gönderdikten sonra kameramla canlı chat yapmayı teklif ettim. Onun kamerası yoktu o yüzden sadece benim görüntümle konuşuyorduk... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

eski sewgilim

Merhaba ben sexyy.... 187 boyunda ve 80kilodayım ve . eski sevgilim sema`dan ayrılalı henüz 1 ay kadar olmuşken yeni biriyle birlikte olmaya başlamıştım. yeni sevgilimin adı filiz ve sarısın ,ela gözlü ,kısa boylu fakat vücut ölçüleri mükemmel bir ba... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

cemile abla

Merhaba ben 22 yasında bi üniversite öğrencisiyim.Size anlatacagım hikaye 18 yaşında başımdan geçti.o sıralar ailemle ankarada bi apartman dairesinde oturuyorduk.karşı dairemizde doktor ahmet abiyle kendisi gibi doktor olan cemile abla oturuyordu.Cem... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

iş içindi ama zevk aldım

Merhaba hemen hemen uzun zamandır burda ki her hikayeyi okuyorum ve masürbasyon yapıyorum. Ben 25 yaşında güzel seksi bir bayanım. Bir gün bir iş görüşmesine gittim mesleğim gereği ve ilk karşılaşmada kazanmayı planlayarak mini bir etek ve dekolte bi... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

sadece bayanlara....

Odamizda kocaman ve eski bir yatak var. Eski iki tane de koltuk. Kisa bi elbise giydigini dusun, bacaklarin acik ve    askili bu elbiseden adeta goguslerin yenmeyi beklercesine anlasiliyo... Odaya girer girmez kapiyi kapatip seninle birbiri... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

inlemeleri hala kulağımda

slm site sakinleri ben ankarada yaşıyorum bu anlatcam hikaye doğrudur bundan bir ay önce bi mağazadan alışveriş yapmak için içeri girdim bi kız ilgilenmeye başladı benlen pantolonları denerken muhabbette etmeye başladık isminin dilek olduğunu öğrendi... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

ne gusel bir gundu

Merhaabalar ben izmirden emel hemen hikayeme baslayayim. Erkek arkadasımla ogun bulusaçaktık ben nedense sabah uyandığımda çook azgin vaziyette kalktım rüyamda    erkek arkadaşımla sikişiyordum yarım kalmıştı bugün buluşucak yarım kalanı ta... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.