Sizin İçin Seçtiğimiz En İyi Resimli Porno Hikayelerimiz

iki sikicime birden ilk ve son kez verdim

Merhaba Ben Nazlı Eğer Seni Telefonda Boşaltmamı istiyorsan hemen ara tatlım
00237 8000 317
Selam ben daha ö ncede hikaye yazmı ş tı m. Beğ enilmiş ti ve eminim hikayemi okuya okuya ç ok arkadaş 31 ç ekmiş tir. Ş imdi yine baş ı mdan geç en bir hikayeyi sizle paylaş mak ve sizleri azdı rmak istiyorum. Ben 29 yaş ı nda oldukç a yakı ş ı klı ve bakı mlı bir gayim. 22 yaş ı mdan beri erkeklerle sikiş iyorum. Ap gayim ama cidden sağ lam birini bulursam seve seve siktiriyorum. Yaklaş ı k 6-7 yı l sü ren bir iliş kim vardı . Partnerim biseksü el olup birkaç gay iliş kiden sonra bende karar kı ldı . Ö yleki kı z arkadaş ları ndan bile daha heyecan verici olduğ umu sö yleyip sikiş irdi benle. Ş u an askerde olduğ u iç in gö tü mü siktirecek birinide bulamı yorum ne yazı kki. Partnerim benle yaş ı t yakı ş ı klı mı yakı ş ı klı ve maç o bir erkek. Esmer yağ ı z tenli ve 19 cm yarrağ a sahip. Ş u an bile o yarrağ ı n tadı nı ve gö rü ntü sü nü hatı rlayı nca sikim kalkı yor, inanı n. Ç ü nkü onu iş tahla yalayı p kı vama getirmek ve sonrada bağ ı ra ç ağ ı ra ü stü ne oturmak muhteş em bir zevkti benim iç in. Partnerime ö pü ş meyi, 69 yapmayı ben ö ğ rettim. Gö t deliğ i yalamanı n zevkini birlikte edindik ama o full aktif olduğ u iç in hep o beni sikmek istedi. Bende reddetmedim tabi. Askere gitmeden bir sü re ö nce, benden aldı ğ ı zevkin hiç sö nmediğ ini ve gü venli olmak ş artı yla bir aktifle daha ü ç lü grup yapmak istediğ ini sö yledi. Ben tabi hemen diğ er aktif partnerime (az sayı da sikildiğ im) telefon aç ı p randevu ayarladı m. Yı llardı r iki aktifin arası nda kalma fantazimi gerç ekleş tirecektim. Diğ er sikicim 23-24 yaş ları nda, sportmen ve tecrü beli biriydi. Reddetmedi tabiki. Ç ü nkü oda benim ç ok ö zel bir pasif olduğ umu, full pasiflere oranla ç ok daha zevkli sikiş tiğ imi sö yler dururdu. İ ki partnerimi tanı ş tı rmak muhteş em bir duyguydu. Bugü ne kadar gö tü mü siken iki erkek. Kı sa bir muhabbetten sonra ben direk soyunup, kanepede yan yana oturan ve birbirlerini utangaç ç a gö z ucuyla inceleyen iki erkeğ ime cesaret vermek istedim. Yere ç ö melip araları na geç tim ve bir elimi birinin sikine diğ er elimi diğ erinin sikine koyup hafifç ene ovalamamla birlikte ikiside heyecanla soyunmaya baş ladı lar. Zaten saniyesinde ikisininde azman yarrağ ı kı vama gelmiş ti. Bendeki heyecanı dü ş ü nebiliyomusunuz? Hem muhteş em iki yarrak ellerimin altı nda, hemde biri 18 biri 19 cm olan ve herbirinin ç apı en az 4,5 cm olan iki azman yarrağ ı sı rası yla gö tü me alacak olmanı n verdiğ i ü rkü ntü iç erisindeydim. ikiside soyunup ayağ a kalktı lar. Ben araları nda ç ö melmiş vaziyette iki yarrağ ı da sı vazlayı p sı rayla ağ zı ma alı yor iş tahla emiyor, yalı yor ve somuruyordum. Azgı nlı ktan kendimden geç miş tim. Onlar ö pü ş ü yor, birbirlerini okş uyor ve inliyorlardı . 5 dakika kadr o posizyonda kaldı ktan sonra uzun sü reli partnerim kanepeye tekrar oturdu. Uzman sikici ise arkama geç ip tertemiz ettiğ im gö t deliğ ime dil atmaya ve sonrada parmaklamaya baş lamı ş tı .Haş in ve sabı rsı z olduğ u iç in kı sa sü rede iç ime girip, beni hunharca sikmek istediğ ini biliyodum. Gö tü mü n yanakları nı iyice sağ a sola ayı rı p koca sikiyle deliğ imi tokatlamaya baş lamı ş tı . Bense kanepede oturan partnerimin azman yarrağ ı nı dahada azgı n bir ş ekilde emmeye devam ediyodum. Yavaş ol patlayabilirim her an dediğ ini duymazdan geldim. Kı sa bir sü re sonra arkamdaki uzman sikicim deliğ imi gö t kremiyle vı cı k vı cı k etmiş , iç ime girmeye hazı rlanmı ş tı . Sanı rı m artı k rahatlı kla alabilirdim. Ç ü nkü yanı nda getirmiş olduğ u iyi kalite gö t kremi en dar gö tlerin bile inadı nı kı rı yor, biraz uyuş turup kas gevş etiyordu. O nedenle gö tü me dayadı ğ ı yarrağ ı fazla ı kı nmadan iç ime alabildim. Tam istediğ im pozisyondaydı k. Arkamda gö tü mü ş apı r ş upur sikiyor, arada tokatlı yordu. Diğ er yarrak ağ zı mda olduğ undan bağ ı ramı yor, inliyordum. Gö tü m sikilirken ağ zı mdaki yarrağ ı daha ş iddetli somuruyor olmalı yı mki kanepedeki partnerim kası lmaya ve bağ ı ra ç ağ ı ra boş almaya baş ladı . Yarrağ ı tam fı ş kı rı rken ağ zı mdan ç ektiğ i iç in dö llerin bir kı smı ağ zı ma bir kı smı yanakları ma gelmiş ti. Bu kadar erken gelmiş olmaktan dolayı ö zü r dileyecekken arkamdaki pompalamalar hı zlandı ve gö tü mü siken partnerimde prezervatifini sı yı rı p direk sı rtı ma ve gö tü mü n yanakları na fı ş kı rdı .Beni sormayı n, ç ü nkü ben o sı rada zaten kendi kendime boş almı ş tı m. Gö tü m ve ağ zı m sikilirken 31 ç ekmeme bile fı rsat kalmadan zevkten patlatmı ş ı m.O grup mü kemmel geç ti anlayacağ ı nı z. Tabi kimse tek postayla yetinmedi. Mü zmin sikicim ağ zı mdan sonra mutlaka gö tü mü nde lezzetini yaş amak istedi. Hem diğ erinin alı ş tı rmı ş olduğ u deliğ im kanamadan zevkine hitap etti, hemde onca yı ldı r rahatç a sikemediğ i gö tü mü askere gitmeden ö nce kana kana sikebildi.Ş imdilerde o ikisi gibi birilerini bulamadı ğ ı m iç in ş ikayetç iyim. Sanı rı m askerden dö nü ş ü nü beklicem:(
Merhaba Ben Nazlı Eğer Seni Telefonda Boşaltmamı istiyorsan hemen ara tatlım
00237 8000 340

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

sexi kuzenim

size baş ı mdan geç enleri harfi harfine anlatacağ ı m ben 25 yaş ı ndaı m sizel 7 yı l ö nce 18 yaş ı mda geç en olayı anlatcam bir gü n halamı n kı zı bize 1 haftalı &#... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

komsum arzu

size bu hikayemmi karaman yazıyorum isimler degişmiştir ben yasım 34 ismim alper bır gun evde dururken komsum arzu aklımma geldı ve onu dusunurkenne kabı zılı caldı bana kımsenın olmadını sordu bende bırazdan gelırler dıyerek ıcerı dave ettım uzerımd... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

camlikta verdim agzina

slm arkdş lr ben akman ist yasiyorm bi gun 3 arkdş la parkta geziyorduk ve 3 kiz vardi orda ve arkadş in ikisi bu kizlari tavliylim dedi bend bosver olum ugrasmayı n dedim ve tabi senin sevglin var o yuzden yaklaş miyosn dediler e... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

amcamı n kü ç ü k kı zı

Slm.ben ankradan yazı yorum.22 yası nda 187 boyunda esmer biriyim.amcamı n kı zı esrayla bası mdan gecenleri anlatacam ben.esra anne babası bosandı gı iç in bizde kalı yordu.esra en fazla 155 boyunda 14 y... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

otobusteki olgun kaşındı

MRB MILLET BEN DAHA ONCELERDENDEN HIKAYLERİM YAZMISTIM EDİTÖR ARAKDAŞLAR TŞK BU SEFERKI BAŞIMDAN GECEN OLAY ANLATCAM AMA CASRET OLMAS OLMAYACAK OLAY TABİ SABAHA GEC KALDIM DIYE KOŞ KOŞ OTOBUS BINDIM. İSTANBUL DAKI OTOBUSLER BILIR HERKEZ SONRA ORTA SI... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

sevgilimin bakireligi bomm

Ben aksaraydan 15 yasında bir gencim benim 15 yasında sevdiğim bir kız vardı ve oldukca amı götü iriydi birgün ikindiye doğru ben onlara gittim ve evde tekdi hemen odasına gittik ve onu amından yapam dedim oda bakireyim dedi ben dinlermiyim amını yal... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

hikayem hk

15-20 gü n ö nce hikayemi yazı p gö ndermiş tim hala yayı nlan madı eğ er yayı nlan mı yacaksa hikayemi baş ka bir yerde yayı nlamak istiyyorum tarafı ma bilgi verilmesini arz ederim SAYGILARIMLA... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

orospu sikmek

ben gecen hafta gece saat 4 te taksimin arka sokakları da koca memeli dolgun kı clı ve bi o kadar da seks i bi yabancı kadı nla sikiş tim ama cok hı zlı siktiğ im iç in orospu bana bi tekm e atti ne yapay... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

içki masasında 5 kişi götümü sikti....

merhaba ben izmirden kaan 18 yaşına yeni girdim.185 boyunda göğüsleri olan kalçaları çıkık ve dolgun esmer birisiyim.götüm çok güzeldir bazen pazarda filan sürttüren biel olur.neyse ben hiç deldirmemiştim.sadece parmaklardımbirgün kafaya koydum nette... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

zorla becerdiler

Merhabalar ben Uğur. 25 yaşında 178 boyunda ve 55 kilo olan, oral sex yapmayı seven biseksüel biriyim. Yaklaşık 2 sene boyunca internette sik resimlerine bakarak masturbasyon yapıyordum. En sonunda bunu gerçekten denemeye karar verdim. Başka bir erke... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.