Diğer Hikayeler kategorisi, dul ve sexi komş um hikayesini oku.
Sizin İçin Seçtiğimiz En İyi Resimli Porno Hikayelerimiz

dul ve sexi komş um

Merhaba Ben Nazlı Eğer Seni Telefonda Boşaltmamı istiyorsan hemen ara tatlım
00237 8000 317
ben istanbul bakı rkö yde yalnı z yaş ayan serbest meslekle uğ raş an 24 yaş ı nda yakı ş ı klı etkileyici bi ö zelliğ e sahip delikanlı yı m ş imdi okuyacağ ı nı z hikaye tamamen abartı sı z gerç ekleri anlatmaktadı r hikayem oturduğ um binanı n alt katı nda oturan 32 yaş ları nda ç ok sexsi ve gü zel evli bi bayanla geç mektedir bu bayanla ilk tanı ş mamı z bi gü n ben mü zik sesini ç ok fazla aç mı ş tı m evde ve o gü n o bayan kapı mı ç aldı kapı yı aç tı ğ ı mda gerç ekten gö zlerime inanamamı ş tı m karş ı mda 1.80 boyunda etine dolgun beyaz badi ve sı kma pantolonlu bi bayan karş ı ma ç ı kmı ş tı ben yaklaş ı k 30 sn kendimden geç miş bi ş ekilde bu bayanı n konuş tuğ u kelimeleri ağ zı m ayrı k bi ş ekilde dinliyodum bana mü ziğ in sesini ç ok aç tı ğ ı mı ve rahatsı z oldukları nı sö ylü yodu bende tamam ö zü r diledim ve bi daha olmayacağ ı nı sö yledim malumunuz ben evde yalnı z kaldı ğ ı m iç in can sı kı ntı sı ndan ne yapacağ ı mı bilmiyorum sizden tekrardan ö zü r dilerim dedim ve tanm o sı rada ben daha ö ncedende vcd ye porno sidi koymuş seyrediyodum ve bu bayan kapı aç ı k olduğ u iç in seyrettiğ im sidiyi gö rü nce gö zlerimin iç ine bakarak hafif tebessü mle tekrardan evine gitti ertesi gü n ben iş e giderken oda tam eveden ç ı kı yodu ve bana selam verdi bana yalnı zmı yaş ı yosun diye soru sordu evet yalnı z yaş ı yorum ve geç miş imi anlattı m ve bana yalnı zlı ğ ı n ç ok zor olduğ unu sö yledi otobü s durağ ı na kadar beraber gittik ve bende oonun hakkı nda sorular sordum ve bana eş inden 2 yı l ö nce ayrı ldı ğ ı nı ve 10 yaş ı nda bi erkek ç ocuğ uyla yaş adı ğ ı nı anlattı bende sizin iş inizde zor olsa gerek gibisinden laflar sö yledim ve o sı rada belediye otobü sü geldi ama ç ok kalabalı ktı tı ka basa bindik otobü se beraber o ö nden binmiş ti tam o mü kemmel kalç ası gö zü mü n ö nü ndeydi bende daha ö nceden hiç bi bayanla iliş kim olmamı ş tı benim 17 cm lik penisim demir gibi olmuş tu ben artı k dayanamamı ş tı m ve biraz ileri doğ ru sü zü ldü m ve benim alet tam kalç ası nı n o iki yarı ğ ı n ortası na oturmuş tu ve 5 dakika falan sü rtü ndü k artı k oda farkı ndaydı ve ter iç inde kalmı ş tı derken gideceğ i yere gelmiş ti ve gö zü otobü se bakarak indi otobü sten ve ben yoluma devam ettim neyse o gü nü n akş amı na evde yine yalnı z otururken yine kapı ç aldı ve kapı yı aç tı ğ ı mda bu sefar kı rmı zı mini etek ve yine beyaz badi giymiş ti benim ç ek yatı n yerini değ iş tirmem lazı m bana yardı m edebilirmisin dedi ve beraber evine gittik 10 yaş ı ndaki ç ocuğ u yatmı ş tı evine girdiğ imde yerdeki tabağ ı kaldı rı rken ö nü mde ö yle bi domalmı ş tı ki altta giydiğ i tangası bile ortaya ç ı kmı ş tı benim oğ lan ö yle bi havalandı kki artı k nerdeyse uç ucaktı bana doğ ru dö ndü ğ ü nde benimkini kalktı ğ ı nı farketti ve hiç bozuntuya vermeden ç ekyatı değ iş tirmeye gittik odaya ben tam ç ek yatı n bi ucundan tutmaya ç alı ş ı rken dur sana yardı m ediym dedi bana ç ok yaklaş mı ş tı artı k gö ğ ü sleri gö zü mü n dibinde yuvarlak kalç ası yine benim sikime dayanmı ş tı ve ben farkı ndaydı m onunda gö zü sü rekli yarrağ ı mdaydı ve sonunda ben dayanamayı p dudakları na yapı ş tı m dur yapma dur yapma diyodu ama ben kendimden geç miş tim kucaklayı p direk yatak odası na gö tü rdü m ve yatağ ı n ü zerine attı m onu baa ç ok ş aş kı n bi ş ekilde bakı yodu ben ü zerimde ne varsa ç ı kardı m o hala dur lü tfen yapma olmaz diyodu ama ben dinlemedim ve ü zerine doğ ru atladı m ve yine dudakları na yapı ş tı m ve elimi eteğ inin altı na daldı rı p ilk ö nce kilodunu ç ı kardı m ve o iki yı l yarrak gö rmeyen amcı ğ ı nı ö yle bi okş uyodumki kendinden geç miş ti ve memelerini bi ağ zı ma almı ş tı m nerdeyese memeleri gö rü nmü yodu ve onuda ç ı rı lç ı plak yaptı m iki bacağ ı nı birden ayı rdı m benim yarrağ ı n baş ı nı amı nda adeta diş fı rç alar gibi gezdiriyodum ve kendinden geç miş ti yeter artı k sok hadi lü tfen sok diye bağ ı rı yodu bende artı k dayanamamı ş tı m iki bacağ ı nı omuzları ma atı p benim yarrağ ı yavaş ç a sokmaya baş ladı m yavaş ayvaş hı zlandı kç a ö yle bi ah ah ah diye bağ ı rı ş ı bağ ı rı ş ı vardı ki o ses kesin iki mahalle ö teden duyulmuş tur neyse ben kö kledikç e o ahhhh bağ ı rı yodu ve ben artı k tam zevke geldim ve son olarak kö kledim ve kadı nı n iç ine boş aldı m ve artı k oda ç ok mutluydu bende ve bana iliş kimizden sonra gerç ekten ç ok iyi oldu iki yı ldı r yapmı yodum dedi teş ekkü r etti ve o gü nden beri fı rsatı nı buldukç a dediler gibi sikiş iyoruz ama ben dahada ateş ş li bayanlarla beraber olmak istiyorum eğ erki ateş im var sö ndü recek birisini arı yorum diyosanı z ben bu adresteyim tü m ateş li bayanları bekliyorum
Merhaba Ben Nazlı Eğer Seni Telefonda Boşaltmamı istiyorsan hemen ara tatlım
00237 8000 340

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

hikayemizin_devami

hikayemizin devamıMerhaba yine biz hikayemiz yayınlandığı için size devamını anlatıyoruz. Size buse ile birlikte yaşadığımız seks hikayemizi kaldığımız yerden anlatalım.O gün ben buseye sarktığım andan itibaren bacaklarım ve bedenim titremeye başladı... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

ankara deneyimim

anlatacağım olay 30 gün önce ankara da başımdan geçti,ankaraya ilk gidişimdi, hiç bir yeri bilmiyordum, sorarak aradığımız yeri bulmaya çalışıyordum, tarif üzerine bir otobüse bindim, otobüs çok kalabalıktı, otobüsün içi daha çok bayanlarla doluydu, ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

kokulu_jartiyer

Kokulu JartiyerSlm millet başımdan geçen bir anımı anlatmak istiyorum. Bendeki bu çorap hastalıgı ergenlik çağına girdigim dönemde vaşladı. Tedavisi olmayan bir hastalık diyiyim ama şikayetçi değilim. Mükemmel bir duygu tabi başkalarına garip gelsede... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

cok_superdi

cok süperdiMerhaba ben yurt disindan yaziyorum. Bir gün basima geleni sizinle paylasmak istedim. Ben 2 yildir evliyim ve cok mutluyum. (Bence bu cok öneml degilmi) Neyse lafi fazla uzatmayim. Esim ve ben üc yil ciktiktan sonra evlenmeye karar verdik ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

apo_beni_affet

Apo Beni Affetben trdenın dogusundan adım devra sız e anlatacagım hıkaye erkek arkege ama son derece heyecanlı ve guzel olan bır hıkayedır arkadasım abdullah ile bizim eve fılm cdsı ızlemeye gıtmıstık ama porno cdsıydı ben dayanamıyordur sıkım tas gı... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

dul sikici

<!--D(["mb","ediyordu.Bir eliylede yarağımı okşayarak ucunda oluşmaya başlayan sıvıyı hissetmeye çalışıyordu yırtarcasına külotunu çıkardım ve dudaklarımı tüm varlığını ona verircesine amına gömüldüm. İnlemeleri sıklaşmaya başlamış ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

sanal_gercek

sanal gerçekBiz 27/25 yaşlarında 2 yıllık evli çiftiz. karım tam bir seks delisi günde 2-3 kez yemeden duramaz. Zamanla yenilikler ararken sanal dünyayla tanıştık. O kadar hoşumuza gidiyorduki karımın amına koyarken kendimizi izletiyor ve bizde karşı... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

eskisi_gibi

eskisi gibiben ve arkadasım yurttaki odamıza bir erkek aldık, o da bize cips ve bol bira aldı. odaya gizlice cıktıktan sonra tv yi kurduk ve porno cd taktık üçümüz izlemeye başladık.iyicene ateslendik ve birbirimizi,elleyip okşamaya başladık.soyuyor ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

selda kızınca

Selda, yan tarafımda iş yerinde çalışan 24 yaşında hoş, bakımlı, esmer ve vahşi görünümlü bir bayandı. Onunla bir alışverişle başlayan arkadaşlığımız zamanla biraz gelişmiş ve telefonlaşmaya hatta yemeğe çıkmaya başlamıştık. Buna rağmen, benden 3 yaş... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

seks ve sema hanim

<!--D(["mb","vermişti.ben semanın içine girerken sema cıldırmış gibiydi.sema beni sırt üstü yatırıp üzerime cıktı eşi hasan beyde semanın arka deliğini yalamaya başladı ve sonunda ben altta oda üstten arka deliğini sikiyorduk.bu pos... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.