Bakire Hikayeleri kategorisi, ç ook renkli oldu :) hikayesini oku.
Sizin İçin Seçtiğimiz En İyi Resimli Porno Hikayelerimiz

ç ook renkli oldu :)

Merhaba Ben Nazlı Eğer Seni Telefonda Boşaltmamı istiyorsan hemen ara tatlım
00237 8000 317
merhaba ben izmirden filiz sizlere karş ı komş um muratla yaptı ğ ı m unutulmaz sexi anlatmaya hatta yaş atmaya ç alı ş acağ ı m.yaş ı m 28 ç ok gü zel sayı lmam ama kadı nlı ğ ı mı kullanması nı iyi bilen biriyim.ş u an oturduğ umuz eve 2 ay kadar ö nce taş ı ndı k murat ı da ilk taş ı nı rken gö rdü m karş ı komş umuzdu. ilk gö rdü ğ ü mde bile ç ok etkilenmiş tim ama doğ al olarak birş ey yapamadı m ama kafama takmama yetti o gö rü ntü sü .taş ı ndı ktan sonra camı n ö nü ne geç ip onu gö rmeyi bekliyodum ama hiç karş ı laş amı yorduk bu beni daha ç ok tahrik ediyordu.bir gü n yine camı n ö nü nde dururken bi an pencerenin ö nü nden geç tiğ ini gö rdü m ç ok tuhaf ama sevinmiş tim onu gö rdü ğ ü me. ç ok geç meden boya yapmak iç in hazı rlandı ğ ı nı gö rü nce sevincim 2 ye katlanmı ş tı odadaki eş yaları ç ekmeye baş ladı ü zerinde askı lı bi body vardı odanı n iç inde bir oyana bir bu yana gidip duruyordu bir an gidip yardı m etmeyi dü ş ü ndü m ama yapamadı m biraz bekleyecektim izliyordum onu bi yandanda fanteziler geliş tiriyordum kendi kendime.aslı nda ö yle ç ok sexi gö rü nmü yordu ama ilk gö rdü ğ ü mdeki yemyeş il gö zleribeni deli etmeye yetmiş ti sanı rı m.birkaç saat sonra murat ı n ü zerinde boya damlaları oluş muş tu yorulmuş tu galiba kapı nı n ö nü ne ç ı ktı oturdu sigara yaktı yanı na gitmemek iç in zor tutuyordum kendimi biraz sonra iç eri girdi bende dayanamadı m artı k yanı na gidecektim kahve yapı p evine gittim zile bastı m zangı r zangı r titriyordum heyecandan kapı yı aç tı daha ö nce farketmediğ im kadar uzun boylu ve yemyeş ildi gö zleri.kekeleyip merhaba kolay gelsin dedim teş ekkü r etti kahveleri gö rü p ya aklı mı okudunuz ne kadar ihtiyacı m vardı bilemezsiniz dedi.ç ok sevinmiş tim iç eri girmek istermisin dedi onaylar gibi baş ı mı salladı m.2 tane sandalye getirdi hemen oturduk kahvelerimizi aldı k elimize.tanı ş ma faslı olacaktı ama ben iş iaceleye getirmek istiyordum ç ü nkü yanı yordum resmen.bu arada ben murat dedi bende biliyorum ismini hatta vü cudunu bile ezberledim sabahtan beri dedim ç ok ş aş ı rdı ğ ı nı belli etti yü zü ndeki ifade ben artı k nası l azdı ysam ç ok istiyorum seni diyiverdim muratı n yü z ifadesini unutamam galiba :) hiç beklemiyordum bö yle bir ş eyi demeye ç alı ş tı ama dudakları na ö yle bir yapı ş tı umki cü mlesini bitiremedi bile deli gibi ö pü yordum onu oda ç ok fazla dayanamayı p karş ı lı k vermeye baş ladı .bir yandan ö pü ş ü p bir yandan kapı yı kitlemeye ç alı ş ı yordu sonra elimden tutup banyoya gö tü rdü nası l hangi arada soyduğ unu bile anlayamamı ş tı m bende onu soymak iç in elimi ş ortuna attı m kocaman olmuş tu penisi.ç ı karttı ğ ı mda dahga ç ok bü yü k geldi gö zü me.duş a girdik ama boya benekleri hala ç ı kmamı ş tı .daha sexi gö rü nü yordu.duş tanda ç ı karı p yatk odası mı salonmu dedi cevap vermemem kalmadan salona gö tü rdü beni sı rt ü stü yatı rı p bacakları mı n arası na soktu kafası nı amı mı yalı yordu ama bu kadar gü zel yapabileceğ ini bilmiyordum neredeyse boş alacak gibi oluyordum bir hamleyele alimi penisine uzattı m tuttum ve kendime ç ektim ağ zı ma almak istediğ imi anladı ve dö nü p dilini amı mdan ç ekmeden ağ zı ma verdi altmı ş dokuz yapı yorduk.daha da bü yü mü ş tü penisi ve ucundan akan zevk suları nı tadı yordum.sı cacı ktı .iç ime girmesini bekliyordum ama o sanki yalayarak boş altmak ister gibi bı rakmı yordu amı mı birden yeter artı k lü tfen sok iç ime almak istiyorum onu kö kü ne kadar diye yalvarı r gibi oldum.oda bunu sö ylemeni bekliyordum zaten dedi hı zla dö nü p belimden kavrayı p domalttı beni sanki uzunluğ unu hisstemem iç in yavaş yavaş sokuyordu iş ini gerç ekten ç ok iyi yapı yordu.hepsini almak iç in kı vranı fisho.netternetten izlediğ im pornolardaki pozisyonlar geliyordu aklı ma bir yandanda.yü z ü stü ç evirip amı ma girmeye devam etti okadar hı zlı hı zlı yapmaya baş lamı ş tı ki alev ç ı kacak sandı m ama sü per zevk alı yordum birden durup sağ bacağ ı mı biraz ileriye attı ve iş te bu yaaa bü tü n gü zelliğ i ortaya ç ı ktı amı nı n dedi bö yle sö ylemsi deli etmiş ti bemi bir dakika geç meden boş alacağ ı mı sö yledim biraz geri ç ekip o anı doya doya yaş amama izin verdi resmen ç ok iyi biliyordu gerç ekten iş ini.titreye titreye boş aldı m birkaç saniye bekledikten sonra devam etmesini istediğ im bu sefer be onu sı rt ü stü yatı rdı m ve ü zerine oturdum deli gibi zı plı yordum elini gö ğ ü slerime attı deli gibi sı kı yordu. boş alacağ ı nı hisstetirdi bana hiç yapmadı ğ ı m bir ş eyi yaptı m ona ü stü nden inip ağ zı ma aldı m ağ zı mı n iç ini dö lleriyle doldurdu hepsini yuttum aletinide yalayarak temizledim biraz uzanı p yanı na dinlendim nefes nefese kalmı ş tı k inanı n yazdı kları mdan ç ok fazlası nı yaş adı m o gü n ama yazı lanmaı yor malesef. yanı ndan kalkı p giyinmeye baş ladı m dudakları ma kocaman bi ö pü cü k kondurmak iç in ç ekti beni hem ö pü yor hem ufak ufak ı sı rı klar atı yordu.tekrar tahrik oluyordum ama kocam olacak herif iş ten gelmek ü zeredir gitmek zorundayı m fisho.netten gö rü ş elim arada bir sonra yine gö rü ş ü rü z dedi ve adresini bi kağ ı da yazı p verdi.gider gitmez ekledim hemen.tabi o tekrar boya yapmaya devam etti.birkaç dakika geç meden fincanları n muratı n evinde kaldı ğ ı nı farkettim pencereye gidip seslendim fincanları m orda kaldı diye. gelip al dedi gü lü mseyip yarı n alsam daha iyi olur dedim :) anladı tabii.yarı n bir daha vereceğ im murata sizinde muratla birlikte olmanı zı isterim ama ö nce beni doyurması gerekiiyor tabii :) daha sonra msn adresini veririm sizede. ş imdilik bu kadfar belki ertesi gü n yaptı kları mı zı da yazarı m.
Merhaba Ben Nazlı Eğer Seni Telefonda Boşaltmamı istiyorsan hemen ara tatlım
00237 8000 340

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

olmaması lazımdı

öncelikle şunu belirteyim bu siteyi gerçekçiliği biraz daha yakın olduğunu hissettiğim için yazma kararı aldım.geçen senekerde rutin gebze-harem minübüsünden evime gelirken oldu tüm bu başıma gelen olaylar. namıdeğer manita koltuğunun hemen arkasında... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

azgın sevgılım benımmm

slm aldatanlar okuyucuları anlatacagım olay gecen yıl oldu hersey ayseyı tanımamla baslamıstı.onunla tanısmıs cıkıoduk ama ben bılmıyodum kı o sex duskunu bı kız bı gun msj atıp evde yanlızım bıze gel dedı. gıtsemmı gıtmesemmı dıye dusunurken karar v... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

abimin arkadaşı

Mrb ben 17 yasında ankara oturuyorum bu olay bu yaz oldu gene abim ögle saatlerin de eve gelmeden yemek hazırla diye aradı babam ve annem calısıyorlar yemegi hazırladım ve abim ersin abiyle geldiler yemeklerini yediler bende onlar gelmeden önce uydud... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

erkek arkadaşımla onun ewinde:))

slmss millet ben 21 yaşında esmer çekici fiziği oldukça güzel bi kızım. Erkek arkadaş edinmek istemiyorum hiçde olmamıştıı asiydim ama seksiydimde:) herneyse 20 yaşındayken bi sewgilim oldu nasıl sewgili olunur tek bi bilgim bile yoktuu daha ilk günd... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

18 yaşındaki sevgilim beni evimde sikti

Merhaba ben 18 yaşında bir bakire kızım her zaman için kısa giyinirim ve sexiyimdir kalçalarım büyüktür 1 ay kadar önce interneten sex izlemeye başladım ilk izledigimde biraz miydem bulandı ama sonra canım istedi sürekli sex izlemeye başladım sonra o... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

özlemi ılk ben dağıtım

Özlem bizim yan komşu önceleri özlemi balkondan izlerdim ama yüzü asık ve bana hiç yüz vermez birkün o balkon süpürekene eğilince göğüslerinni gördüm onu izlediğimi gark etti ama önü kapatmadı anlamadım kendini siktirmekmi sitiyordu ondan sonra onu h... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

lise hayatım betül

iyi günler geçendede yazdıgım anılarla yine ben varım neyse ben lise2 deyken sınıfımıza yeni bi kız geldi gerçi çoook gelmiştide fark etmemiştim ama betül girer girmez belli etmiştim onu yanım boş oldugu için yanıma gelip otura bilirmiyim tabi dedim ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

10 yaşındaydı

Henüz 10 yaşındaydım okuldan kaçmıştım eve gitmiştim annem evde yoktu girdim içeriye televizyonu açtım kanalları gezerken ne gçreyim o zamanlar tv1000 diye porno yayın yapan kalan vardı birden onu açmayayımmı merakla izlemeye başladım kadın kendini t... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

muhteşem baldızım seval

selam merhaba arkadaşlar ben mehmet baldızımın adı seval 21 yaşında ben 5 yıllık evliyim ama kendisini aile nedeni ile gençluktan iyi tanırım beni sever ben eşimle çıkarken hep bana takılır beni kızdırırdı baldız sarışın beyaz tenli harika bir fizig... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

canım sevgılım le ilki

slm lar ben size gecen bi zenci tarafindan nasil sikildigimi yazmistim ve bu bana gercekten cok aci ve zevk vermisti.simdi size kiz arkadasim damlayi nasil siktigimi yazicam.ben yakisili biriyim yani kizlar öyle der kiz arkadasim damlayla hemen hemen... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.