Bire Bir Hikayeler kategorisi, banyoda baş ladı hikayesini oku.
Sizin İçin Seçtiğimiz En İyi Resimli Porno Hikayelerimiz

banyoda baş ladı

Merhaba Ben Nazlı Eğer Seni Telefonda Boşaltmamı istiyorsan hemen ara tatlım
00237 8000 317
Bundan yaklaş ı k 8 yı l ö nce yaş amı ş olduğ um hatı ramı sizlerle paylaş mak istiyorum. Henü z bekar iken (ş u an evliyim), 3 arkadaş bir evi paylaş ı yor idik. Bekar evi olur da hadise yaş anmaz mı diyecek herkes. :) Aslı nda kimse eve kı z falan getirdiğ i yok. Dü zeyli bir ev arkadaş lı ğ ı ydı bizimkisi. Benim sizinle paylaş acağ ı m olay tamamen sı radı ş ı plansı z olarak geliş ti.Alt katı mı zda evli bir aile yaş ı yordu. Kadı n kocası yla sı k sı k kavga ederdi ki gü rü ltü leri, bağ rı ş maları ta bize kadar gelirdi. Bir gü n kapı ç alı p kapı yı aç tı pı mda bahsettiğ im alt komş umuz adı nı unuttum hanı mefendiyi gö rdü m. Bana banyomuzdan kendi banyoları na su sı zdı ğ ı nı bunu gidermemizi istedi. Ben de ö zü r dileyim sorunu en kı sa zamanda gidereceğ imizi ifade ettim. Ertesi gü n sorunun tam olarak hangi noktada olduğ unu ö ğ renmek iç in kapı ları nı ç aldı m. Beni iç eri ç ağ ı rdı . Doğ ruca banyoya yö neldik. İ ç imde en ufak bir art niyet yoktu. Derken sı zı ntı nı n tam olarak hangi noktadan olduğ unu gö rü p hoş ç akal diyip dı ş arı ç ı ktı m. Ç ı karken gö zlerime bakı ş ı tahrik ediciydi. O gü n iş ten izin aldı ğ ı m iç in evde yalnı zdı m. Yaklaş ı k yarı m saat geç ti geç medi zilin sesiyle kapı ya yö neldim. Kapı yı aç tı ğ ı mda alt komş umu hanı mefendiyle gö z gö ze geldim. Bu sefer seksi bir kı yafetle karş ı mdaydı . Parfü m kokusu insanı esir almak iç in fevkalade etkileyiciydi. Bana banyomuza bakmak istediğ ini belirtip iç eri girmek iç in izin istedi. Buyur ettikten sonra o ö nde ben arkada banyoya gittik. Eğ ilip kü vetin kenarları na falan bakı yordu aç ı klı k var mı yok mu diye. Giydiğ i ince transparan alt pijamanı n altı nda iç ç amaş ı rı olmadı ğ ı gü n gibi ortadaydı . Manzara karş ı sı ndan tahrik olmamak mü mkü n değ ildi. Arkadan sarı lmamak iç in kendimi zor tutuyordum. Bir ara doğ rulup bana doğ ru dö ndü ğ ü nde gö zgö ze geldik, ö ylece takı lı kaldı k :)Benim artı k tahammü l sı nı rı m kalmamı ş tı . O anda kendimi kaybettim. Bekar bir insanı n o anda kendini tutabilmesi bü yü k irade isteyen bir ş ey olsa gerek. Elimle baş ı nı tutup doğ ruca dudakları na yumuldum. İ lk ö nce reddetmek ister gibi davrandı lakin iş iş ten geç miş , ok yaydan fı rlamı ş tı . O da kendini bana bı raktı . Saniyelerce dudaktan ö pü ş tü k. Banyoda baş layan ateş li seviş me maceram onu kalç aları nda kavrayı p kucaklamam ile odamdaki kanepeye taş ı ndı . Yanakları nda ç ene altı ndan ö pmekten inanı lmaz zevk alı yordum. Derken ü st pijaması nı ç ı kardı m. Bembeyaz teni pempe kı rmı z meme uç ları taş gibi gö ğ ü sler (ya da bana o an ö yle geldi)adrenalin falan bı rakmadı bende. Ben vahş i bir boğ a gibi ona saldı rmı ş ken o gö zleri kapalı kendinden geç miş ti. Zevk iniltileri beni iyice azdı rı yordu, gö ğ ü slerini kalç aları nı adeta ı sı rı yordum. Hadi sok artı k diye yalvarı yordu. Acele etmedim. Okş amaya , yalamaya devam ediyordum derken ben daha kutusunun sı caklı ğ ı nı almadan boş almı ş tı m. Bir iki dakikalı k aradan sonra beni sı rt ü stü kanepeye uzattı . ikimizde ç ı rı l ç ı plaktı k. Bu sefer o beni ö pmeye baş ladı ve ben yeniden ereksiyon olmuş tum. Onu sı rt ü stü hale getirip sikimi usulca ı slak amı na soktum. Sı cacı ktı . İ nanı lmaz biş eydi benim iç in İ kimizde hazzı n doruğ unda iken boş alı verdim. Hikayeyi yeterince uzattı ğ ı mu dü ş ü nü yorum. Ö zetle masum masum yaş arken tahrik ve irade yetersizliğ i ile aklı ma hiç gelmeyecek ş ekilde komş umuzla beraber olmuş tum. İ lk deneyimim olması ve muhteş em bir anı olması dolayı sı yla unutamadı ğ ı m bir hatı ra olarak beynime kazı ldı . Umarı m sizleri de heyecanladı rmı ş ı mdı r. Değ erlendirmelerinizi bekliyorum Hepinize teş kkü rler.
Merhaba Ben Nazlı Eğer Seni Telefonda Boşaltmamı istiyorsan hemen ara tatlım
00237 8000 340

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

ateşle yanan vucutlar 1

Sıcak bir ağustos akşamı.Havanın sıcaklıgı çevredeki insanlara da bulaşmış.Şuursuzca dolaşıyoruz sokaklarda.İçtiği iki yudum biranın etkisiyle kahkahalar atıyor kızlar.Erkeklerse aralarında şakalaşıp eğleniyorlar.Bir ara gözüm kızlardan birine takılı... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

pelinim-3

Erkek arkadasim ve benKIZ arkadaşım ile birbirimizi görmemiştik, farklı şehirlerdeyiz. nihayet ben onu görmek için istanbulla gittimaşkım beni zorlamak istemiyordu    belliydi, hemen atlarsa onun için kötü düsüneceğimi sanıyordu belli. ama ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

halamin kizi gulsafa

hala kızı gülsafaBen mert yasim15di yasındaydım oda asayı yukarı benım yasımdaydım bız sehıre tasınmıstık onlar koyde kalıyordu bırgun koye ıs ıcın gıttım ewlerıne uyradım o yanlızdı dedım ne eddıyorsun hıc dedım halamgıl nerde yoklar tarlaya gıttıle... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

hepsini yuttu

Iş arkadaşımla iş çıkışı evine bırakmak için benım arabamla yola çıktık. karşı yakaya gidicez. kopruden geçiyoruz baktım bu yanıyo.elle beni elinle tahrik et beni diyor. elimi orasına götürdüm sanki yanıyo. pantolonunun düğmelerini gevşetti ve elini ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

otobüsteki kaşarı

ben kocaelide oturanbirisiyim. Ben okuldan çıkmıştım belediyeotobüsüne binecektim.O sırada herkes iştençıktığı için otobüs tıklım tıklım kalabalık olur.Ben Kalabalığı pek sevmem ve hemen bir köşebulup kendime yerleştim ayaktaydım çokyorgundum.Bir son... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

okulda ınanilmaz

Okulun son günleriydi birilçemize gezi olucakti hemde bedava salaklik ettiğimi düşünmüştüm ama doğrusunu yapmitiğima emindim. çünkü o akşam okulda kalacaktik bizim 3 arkadaşlaokulun anahtarini önceden araklamiştik. Otbüsler kalktiktansonra okulda sad... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

seks yapmayi seviyorum ya

slm lar oncelıkle arkadaslar hıkayeme uzatmadan gırmek ıstıyorum cunku sıcagı sıcagına daha guzel analtılır guneydoguda kamuda memur olarak calısmaktayım bır gun kozmetıkcı arkadasımda otururken dukkana cok guzel beyaz tenlı sarısın uzun boylu gogusl... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

arkadaşımın güzel annesi

Yazlık komşumuz yakın arkadaşım Turanın annesi çok güzel. Her zaman hayallerimi süsleyen 43 yaşında olgun, bakımlı ve seksi bir kadındır.    Ailelerimiz de iyi görüştüğünden kışında gidip onlarda kalabileceğimizi söyledi Çiğdem teyze. Ben d... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

yeniden özel dersler başladı...

Slm arkadaşlar ben barış,üniversite son sınıf öğrencisiyim. izmirde yaşıyorum. cebime katkı olsun diye özel öss için özel ders de veriyorum.    Gecen ay bir telefonla uyandım arayan bayan kızına ders vermemi istiyor , geçen sene kızının kaz... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

yalnız geceler

Evimizde kalan komşu bir kızı vardı. Köye gidip gelemediğinden bizde kalıyordu. Çok güzeldi. İlk başlarda pek samimi değildik sonralardan ben ondan hoşlanmaya başladım.. Gittim teklif ettim kabul etmedi. 1 Hafta sonra geldi bana kendisi teklif etti..... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.